Výber a preklad: Adam Kubica       


Zvyšovanie hernej úrovne našich členov patrí medzi priority Národného bridžového centra. Školenia a súťaženie v kluboch a krúžkoch, účasť na turnajoch i hra na internete pomáhajú získavať skúseností, ktoré sa postupne prejavia na kvalite hry. Avšak pre tých čo majú vyššie ciele to nemôže stačiť a veríme, že mladým hráčom, ktorí sú našou hlavnou cieľovou skupinou, nechýba ambícia stať sa špičkovými hráčmi.
Štúdium teórie, analýza vlastných rozdaní (na BBO to nie je problém) ako i sledovanie hry svetových hráčov (tiež na BBO a i v literatúre) by sa mali stať samozrejmou súčasťou ich prípravy na vážne bridžové podujatia doma i v zahraničí.
Bridžovej literatúry je obrovské množstvo, viaceré populárne tituly sme poskytli svojim členom v českom preklade, takže základný materiál na osobné štúdium je k dispozícii, ale chceme pre vás viac. Budeme vás pravidelne informovať čo nového sa vo svete v tejto oblasti deje a deje sa toho hodne.
V tomto segmente to budú vybrané zaujímavosti spoza oceánu a to z Bulletinu, ktorý mesačne vydáva ACBL, najväčšia to národná bridžová organizácia na svete. Rozhodli sme sa tak i preto, že tento zdroj je v Európe praktický nedostupný, avšak vďaka nadštandardným kontaktom nášho agilného Adama Kubicu ich má NBC k dispozícii. So zaujímavými teoretickými úvahami a analýzami rozdaní, ktorých autormi sú prevážne špičkoví experti USA, sa s Vami podelíme a postupne budeme pridávať ďalšie.
IT

KOMBINUJTE SVOJE ŠANCE   Larry Cohen

Toto rozdanie je z bridžových majstrovstiev USA, rok 2009. Rozdáva juh, obe strany sú v druhej hre. Na juhu držíte:

5   K Q J 9 5   A 9 8   K Q 9 2

Otvárate 1 a partner odpovedá 1. Váš rebid je ľahký: 2. Partner teraz licituje 2, forsujúce do hry. Môžete licitovať 2NT, keďže máte károvú zádrž ale ja uprednostňujem 3,ktoré partnerovi dávajú pekný obraz o vašej ruke. Bude vedieť, že máte 5+, 4+, 3+ a teda krátke piky. Táto informácia nám pomohla dosiahnuť 6 (zvyšok licitácie obsahoval RKC Blackwood). Výnos je A a vidíte:

9 8 7 6   A 10 2   K Q 2   A 4 3 (Sever)
5   K Q J 9 5   A 9 8   K Q 9 2 (Juh)

Fakt, že ste krátky v pikách, bol dobrou informáciou pre partnera. Po A nasleduje malý pik, ktorý prebijete.


Aký je váš plán?

Jediný možný stratový zdvih vo vašej ruke je štvrté kolo trefov. Ak sa trefy rozdelia 3-3, ľahko získate 12 zdvihov (iba žeby sa srdcia delili 5-0, ale to snáď nie). Čo ak sa ale delia trefy 4-2 ? Stále je možné splniť v jednom z dvoch prípadov:

1. Západ má dubl 10 alebo J (alebo dubl J-10). Potom stačí stiahnuť 2 trefové topy a impasovať 9.
2. Možno jeden z obrancov má len 2 srdcia a 2 trefy, stačí teda stiahnuť 2 kolá tromfov a štvrtý tref prebiť na stole.

Iba sa s vami hrám. Toto je jedno z rozdaní, kde treba dôverovať metóde "obrátený stôl".

Môžete prebiť 3 malé piky vo svojej ruke?

Ak sa tromfy delia 3-2, budete mať 12 zdvihov bez ohľadu na to, ako sa správajú trefy. Navyše, ak si to dobre načasujete, môžete skombinovať všetky svoje šance.

Po prebití druhého kola pík položíte na stôl svojho K (všetci ctia) a pokračujete srdcom na stôl.


Prečo treba stiahnúť dve kolá sŕdc, keď plánujete obrátený stôl?

Pretože ak sa tromfy delia 4-1, nemôžete prebiť ďalší pik v ruke - nechali by ste súperovi o srdce viac než máte vy. Ak sa srdcia delia 4-1, je nutné upustiť od prebíjania, vytromfovať a dúfať, že trefy vyrobia 4 zdvihy. Ak v druhom srdcovom kole všetci priznávajú, obrátený stôl bude úspešný:

Prebijete ďalší pik v ruke. Potom odohráte A a prebijete posledný malý pik posledným tromfom. Teraz treba prejsť na stôl károm a stiahnuť posledný tromf, na ktorý odhodíte tref a ukážete súperom karty.

Toto je učebnicový príklad obráteného stola s pridanou možnosťou zmeny plánu, ak sa tromfy nedelia výhodne.


Celé rozdanie:
  9 8 7 6
 A 10 2
 K Q 2
 A 4 3
  A J 10 4
  8 7 
  J 10 3
  J 7 6 5 
  K Q 3 2
  6 4 3
  7 6 5 4
  10 8
  5
 K Q J 9 5
 A 9 8
 K Q 9 2
Dražba:
SWNE
1PAS1PAS
2PAS2PAS
3PAS4BTPAS
5PAS6PAS
PASPAS  


Reálne rozdanie   Larry Cohen

Grand National Teams, rok 2009. Rozdával E, N-S v druhej hre. Na juhu držíte:

K 9 2   K J 9 5   Q   K Q 10 9 6

Na druhej pozícii otvárate 1. Súper po ľavej ruke preventívne draží 2 a partner hlási 3. Je to na Vás...

Nie je nutné licitovať srdcia (ak by ich partner mal, iste by zvolil ponukovú kontru). Máte ruku pre BT a zádrž v pikách. Mali by ste dražiť 3BT, ktoré sú konečným záväzkom.

Západ vynáša J a vidíte:


  Q 3
 6 3
 A K J 10 9 8
 J 3 2
  
  K 9 2
 K J 9 5
 Q
 K Q 10 9 6 
V BT si vždy rád spočítam isté zdvihy. Naisto mám šesť kár a jednu piku, bude teda treba pre splnenie záväzku vypracovať trefy. Samozrejme, nemožno nechať obranu aby si odťahala svoje piky.
Predpokladajme, že vezmete K v ruke. Toto asi nebude fungovať – po vyrazení A si obrana odohrá svoje piky.
A čo tak vziať Q na stole? Po odohraní kár bude treba vyraziť trefové eso. Samozrejme, dá sa to skúsiť hneď, predtým ako sami seba kárami vyskvízujete. Ak má Východ A, ste mŕtvy. Podohrá pikového kráľa. Čo ak je A na Západe? Tiež nie dobré. On totiž vie, že K je na juhu (z partnerovej licitácie a kvantitatívneho signálu v prvom zdvihu). Jeho jediná šanca bude dúfať, že partner vezme A a podohrá piky. Východ by mal mať jedno alebo obe esá.
Takže, nezáleží na tom, kde vezmete prvý zdvih, takto sa splniť nedá.
Odpoveď je: prepustiť prvú piku!
Iste, Západ teraz môže hrať piky (eso atď.), ale máte šancu splniť záväzok, ak má Východ obe esá (nie je to nemožné).

Celé rozdanie:
  Q 3
 6 3
 A K J 10 9 8
 J 3 2
  A J 10 8 7 5
  10 8 4 
  4 3
  8 7 
  6 4
  A Q 7 2
  7 6 5 2
  A 5 4
  K 9 2
 K J 9 5
 Q
 K Q 10 9 6 
Dražba:
ESWN
PAS123
PAS3NTPASPAS
PAS

Západ vynáša J a hlavný hráč jednoduchým prepustením v ruke a na stole plní záväzok. Obrana môže získať len tri ďalšie zdvihy – esá.

V zápase na druhom stole hlavný hráč zahral Q a skončil bez troch za 14 IMPov.

Uverejnené vo februárovom čísle ACBL Bridge Bulletin (str. 48)