Rande s bridžovými pravidlami
K článkom Adama Kubicu
Znalosť bridžových pravidiel nepatrí medzi silné stránky slovenských hráčov. Žiaľ táto skutočnosť niektorým z nich i vyhovovuje (a sú medzi nimi i reprezentanti) a ju i neeticky zneužívali. Našťastie v poslednej dobe už aspoň vrcholné súťaže majú kvalifikovaného vedúceho, čím sa zúžil priestor pre samozvaných rozhodcov.
Je preto príjemné konštatovať, že vďaka nášmu Adamovi Kubicovi je tu šanca, aby sa znalosť pravidiel v slovenskej bridžovej komunite dostala na požadovanú úroveň. Adam sa napriek mladému veku stal v tejto oblasti výraznou osobnosťou, o čom svedčí jeho súčasná činnosť i úspechy. Kvalifikované riadenie turnajov s výborným výsledkovým servisom nie sú jeho jedinou prednosťou, chvályhodná je i jeho súčasná publikačná činnosť, ktorou sleduje zvýšiť úroveň znalosti hráčov i v tejto oblasti.
Často sme svedkami toho, aké fatálne chyby je možné vyprodukovať i v bežných situáciách, ako je napr. nárokovanie zdvihov. Mnohé zo zaužívaných neduhov môžu dostať hráčov na významných turnajoch do veľkých nepríjemností. Kto ich chce minimalizovať, určite by si mal pozorne prečítať Adamove články z turnajovej praxe, ktoré začal zverejňovať na oficiálnej stránke ČBS. Sú poučné nielen pre hráčov, ale i pre rozhodcov menších ev. klubových turnajov.

Pozrite si prvé tri časti:
1. časť
2. časť
3. časť

K všetkým doteraz publikovaným častiam sa dostanete na stránke ČBS v rubrike Pravidla a předpisy.

V tejto súvislosti by sa dalo očakávať, že sa na portáli SBZ o týchto užitočných článkoch objaví aspoň nejaká zmienka, odporúčanie alebo odkaz, koniec koncov ide o prospech celej bridžovej komunity. Ale to by v slovenskom bridži musela byť normálna situácia. Adamove úspechy sú tŕňom v oku niektorých funkcionárov, čo sa už ukázalo i v súvislosti z ME v Burghausene; pozri i Nehazardujme s budúcnosťou. Mať chrbtovú kosť a nedostatok servility sa v SBZ nenosí (o tom by vedeli rozprávať viacerí). Dokedy ešte? Budú tam takíto funkcionári aj po blížiacej sa konferencii? Ak áno potom Boh ochraňuj Slovensko.
Adam je mimoriadny zjav v slovenskom bridži a i pri značnej skromnosti je možné konštatovať, že nielen v slovenskom. A to je iba na začiatku svojej kariéry. Priblížme si trochu jeho bridžové curriculum vitae.
Jeho prvé kroky sa viažu na bridžový krúžok na gymnáziu v Žiline, ktorý vyvíjal činnosť v spolupráci s NBC. Od samého začiatku bolo zrejmé, že v prípade Adama sa jedná o mimoriadny talent. Začal sa intenzívne venovať i internetovému bridžu, bol častým účastníkom turnajov na BBO. Okrem samotnej hry ho veľmi zaujal spôsob organizovania turnajov a i ich riadenie. V súvislosti s tým sa popri štúdiu bridžovej teórie začal venovať i štúdiu bridžového kódexu.
Netrvalo dlho a s prekvapením sme jeho meno objavili medzi vedúcimi turnajov na BBO. Pikantné na tom je, že povolenie viesť tieto turnaje mu bolo udelené na konci roku 2008 vo veku 13 rokov! Zrejme pri komunikácii s vedúcimi autoritami serveru nielen uplatnil svoje veľmi dobré jazykové schopnosti, ktoré boli nevyhnutné na prezentáciu znalostí pravidiel a riadenia turnajov, ale bol pritom natoľko presvedčivý, že týchto pánov ani nenapadlo, že ide o mladého študenta a poverenie na vedenie turnajov BBO mu dali bez výhrad.
O rok si po prvýkrat odskúšal i rozhodovanie naživo, keď riadil vianočný turnaj NBC mládeže a to náročným a na Slovensku unikátnym spôsobom, keď ho zorganizoval ako simultánny (hralo sa naraz v dvoch skupinách - v Žiline a v Topoľčanoch - s rovnakými rozdaniami, čo umožnilo globálne vyhodnotenie).
To, že získal akreditáciu na riadenie turnajov na BBO, mimoriadne pomáhalo realizovať metodické zámery NBC na rýchly rast úrovne vybraných mladých hráčov. Boli to známe pondelky, v ktorých sa pripravovali štyri dvojice, s ktorými sa uvažovalo pre reprezentáciu a štvrtkové edukačné NBC turnaje, ktoré boli otvorené i pre ďalších nádejných hráčov. Okrem toho pre širšiu verejnosť začal Adam organizovať česko-slovenské turnaje. Taká intenzívna príprava mladých hráčov začala prinášať svoje ovocie, čo sa stalo tŕňom v oku istých funkcionárov, ktorí urobili všetko preto, aby takýto rýchly nástup mladej generácie sa čo najrýchlejšie utlmil. Skončili sa obľúbené Majstrovstvá Slovenska na Duchonke, čo znamenalo ich koniec, skončili sa efektívne pondelky na BBO a znechutený Adam neskôr ukončil i organizovanie ČS turnajov. Nuž neznechutilo by vás, keby "niekto" jeho vlastným kolegom priamo či nepriamo bránil v účasti na týchto turnajoch? Bezduchá príprava na jednom stole stále s tou istou dvojicou a presne v termínoch kedy Adam organizoval ČS turnaj bola určite "náhodná". Miesto podpory zámeru vybudovať novú vynikajúcu reprezentáciu Slovenska, nastúpila demolácia všetkého progresívneho; žiaľ typické pre súčasné vedenie SBZ.
Keďže v slovenských podmienkach nemal šancu získať nejakú oficiálnu kvalifikáciu, iniciatívne sa obrátil na americkú ACBL, ktorá mu umožnila absolvovať test (9. 12. 2012). A ten dopadol nad očakávanie - s úspešnosťou 92,5% (limit je 65).
Je samozrejmé, že jeho materské NBC naplno využívalo Adamove schopnosti na organizovanie svojich turnajov (Duchonka, Honér, Malá cena Nitry). Rozhodoval i oba ročníky Malej ceny Žiliny. Bol i súčasťou rozhodcovského tímu Malých federácií v Košiciach.
Rok 2013 je ďalším významným medzníkom v jeho bridžovej kariére. Ako člen reprezentačného tímu SR (U20) sa zaslúžil o prenikavý úspech Slovenska na Európskom šampionáte vo Wroclawi, keď 6. miesto je našim historicky najvýznamnejším úspechom.
V tom istom roku i zmaturoval a začal študovať na lekárskej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe. Našťastie preňho je bridžový život v ČR v porovnaní s naším diametrálne odlišný. Dostal sa do korektného bridžového prostredia, v ktorom sa neintriguje, ale predovšetkým sa robí všetko pre rozvoj bridžu, jednoducho všetko pre budúcnosť. Stačí porovnať aká pozornosť sa v ČR venuje mládeži, koľko obetavých funkcionárov pracuje v tejto oblasti a už sú tu i výsledky.
Toto vynikajúce prostrede umožnilo Adamovi plne rozvinúť jeho schopnosti. A že je tomu tak, je zrejmé i zo záujmu zo strany ČBS o jeho služby. Niektoré významné turnaje rozhodoval v tandeme so skúseným Dušanom Šlachtom (dvaja arbitri sú v niektorých prípadoch nevyhnutní, napr. ligové sústredenia ako i Slavonice; obe tieto súťaže sa hrajú paralelne v dvoch priestoroch), riadil všetky súťaže na sústredení v Čeložniciach, najbližšie ho čaká medzinárodný Prebor ČR v Hluku. A o tom, akú si získal dôveru svedčí i skutočnosť, že mu bolo zverené rozhodovanie takých významných turnajov akými boli VC Havířova a VC Prahy. V súčasnosti vedie polovicu pravidelných súťaží v najväčšom českom bridžovom klube - BK Praha.

A nakoniec i niečo na odľahčenie. To, že Adam je pri rozhodovaní nielen nekompromisný, ale vie v náročných situáciách prejaviť i zmysel pre humor dokazuje i príhoda zo známeho medzinárodného turnaja v Slavoniciach, čo bolo ako perlička i publikované.
Nuž taký je náš Adam. Želáme mu, aby sa nenechal znechutiť frustrovanými funkcionármi a želáme mu tiež veľa ďalších úspechov a tešíme sa i na jeho ďalšie príspevky z turnajovej praxe.
IT