BRATISLAVA

BK Honér
O sole mio
Ferjenčíkova 13
Nedeľa, 17:00


NITRA

BK Domino
CVČ Domino
Štefániková 63
Pondelok, 15:00


PIEŠŤANY

Gymnázium
Nám. SNP 9


TOPOĽČANY

Gymnázia
17. nov. 1180
Gagarinova 1
Utorok, 14:15


TRNAVA

Gymnázium
Hviezdoslava 10
Utorok, 13:30


ŽILINA

Gymnázium
Varšavská 1
Streda, 13:30


Vianočné turnaje.

Vianočné sviatky sú už tradične pre mladých hráčov príležitosťou na vzájomné stretnutie, pri ktorom si s chuti zasúťažia a dajú tak príjemnú bodku za celoročným snažením. Doteraz sa takéto stretnutia konali iba v Topoľčanoch, ktoré dlhé roky boli jedinou baštou mladých na Slovensku. V posledných rokoch sme sa rozrástli, takže tohoročné Vianoce sú bridžové už vo viacerých mestách.

Po prvýkrát sa súťažilo i v Žiline, do ktorej sa bridž začína po mnohých rokoch opäť vracať.

Obe akcie sa konali v piatok 18. decembra 2009, pričom ich účastníci boli vzájomne prepojení spoločnými rozdaniami, t.j. išlo o simultánne turnaje.

V Topoľčanoch sa hralo v CVČ na Gagarinovej a ak chceme toto podujatie charakterizovať musíme s uspokojením konštatovať, že sa objavili nové tváre, z ktorých mimoriadne prekvapil dievčenský pár Ceralová - Vancová, ktorý získal vyše 56%. Prekvapil i vysoký podiel dievčat (16 z 22). Je škoda, že sa nezúčastnili hráči Nitry, ktorí sa na turnaj tešili, ale okolnosti (rodičia i škola) boli proti. To žiaľ niektorí funkcionári nechápu, čo im však nebráni publikovať na internete nezmyselné úvahy o účasti žiakov na turnajoch mimo ich pôsobiska.

Celú organizáciu i riadenie turnaja už tradične s prehľadom zabezpečil prof. Trepáč.


Žilinský turnaj sa hral v Gymnáziu na Varšavskej. Predovšetkým prezentoval budúcnosť - sedem hráčov pod 12 rokov je pre Slovensko veľkou nádejou. Títo mladíci mali šancu zahrať si nielen s tromi skúsenými pármi z Trnavy, ale i s podstatne staršími hosťami, ktorí majú dlhoročné väzby na Žilinu.

Vďaka patrí prof. Kuchárikovi, ktorý vytvoril výborné podmienky pre toto podujatie. A samozrejme nesmieme zabudnúť na Adama Kubicu, ktorého vynikajúce organizačné schopnosti sa uplatnili pri príprave i vlastnej organizácii simultánneho turnaja.


Výsledkové listiny
Topoľčany
Žilina

Simultánny výsledok

FOTOREPORTÁŽ

Topoľčany
Topoľčany
Žilina
Žilina


Konečne!.

Organizovať bridžový život bez základných pomôcok je nesmierne obtiažne. Karty až takým problémom nie sú, ale solídne súťažiť bez boardov a bidding-boxov sa praktický nedá. Novovznikajúce kluby s týmto stavom zápasili roky (napr. bratislavský Honér o študentských krúžkoch nehovoriac) a pomoc žiadna neprichádzala.

Až vznikom NBC nastal výrazný posun v tejto oblasti. Napriek tomu, že táto organizácia funguje iba od februára t.r. a pochopiteľne ešte nemá dostatok finančných prostriedkov, jedným z jej prvých krokov bolo odstránenie tohoto kritického stavu.

Nevyhnutný hrací materiál sme zabezpečili zo zahraničia v množstve, ktoré pokryl potreby všetkých našich súčasných fungujúcich kolektívov. Teší nás, že dnes už všetci naši členovia majú k dispozícii dostatok boardov i s kartami a i bidding boxy.

V súčasnosti podnikáme kroky na získanie finančných prostriedkov na nákup ďalšieho materiálu, aby nové kluby a krúžky, ktoré potencionálne vzniknú, nemuseli prežívať také peripetie, aké majú za sebou tie súčasné.Na sústredení u priateľov

V rámci spolupráce NBC s BK Uherské Hradiště, jedným z dvoch najsilnejších mládežníckých centier v ČR, sme boli pozvaní na letné juniorské sústredenie na Morave. To sa konalo pod patronátom ČBS v atraktívnom prírodnom prostredí v penzione Relaxx v Čeložnici. Ale čo je hlavné, naše mladé nádeje (Kvoček, Polák, Stručka a Štrbová) mali možnosť sa stretnúť s tým najlepším, čím mládežnícky bridž v ČR disponuje; a že disponuje vysokou kvalitou azda dnes už nik nepochybuje.

Plne to potvrdzuje nielen víťazstvo česko-japonského družstva na nedávnych Majstrovstvách sveta juniorov v Turecku, ale hlavne to, že dvojica Tichá M.-Králik F. sa na nich stali majstrami sveta v párovej súťaži a to výrazne (o 22 impov). Skvelá práca s mládežou takých obetavých funkcionárov akými sú Králik, Hájek, Frabša a ďalší začína prinášať ovocie. Česká republika sa vďaka ním o svoju bridžovú budúcnosť obávať nemusí.

Nič lepšieho sa nám nemohlo stať, ako si overiť svoje schopnosti priamo v jame levovej. A nestratili sme sa. V súťaži družstiev sme nemali na silné, výkonnostne vyrovnané tímy, v ktorých okrem starších juniorov hrali i kvalitní dospelí hráči. Avšak v dvoch párových turnajoch naša dvojica Kvoček-Stručka dala výrazne vedieť o svojich kvalitách i perspektívach. V jednom z nich skončili na 9. mieste (52,5%) a v ďalšom dokonca na skvelom 2. mieste (61,75%).

Teší nás tiež, že nám vyrastá i výborná bridžová hráčka. Je ňou Barborka Štrbová z trnavskej liahne, ktorá si u domácich získala veľké sympatie nielen milým správaním, ale i dobrými individuálnymi výkonmi. V prvom zo spomínaných párových turnajov so svojim moravským partnerom skončila na 7. mieste (53,76%) ešte pred svojimi kolegami. A predstihla ich i v individuáli, máme z nej radosť. Škoda, že sa nemohli zúčastniť viacerí z tých, s ktorými sme počítali; v prázdninovom období boli žiaľ viazaní na program rodičov.

Naša malá výprava získala neoceniteľné skúsenosti v kolektíve temer 50 hráčov, naviazali nové priateľstvá so svojimi rovesníkmi a určite si nemôžu sťažovať ani na herné vyžitie (každý deň odohrali cca 50 rozdaní).


Jakub Stručka a Juro Kvoček Barborka Štrbová
Miro Velčko

Juro Kvoček
Ďalší úspech
Máme radosť z pätnásťročného Jurka Kvočeka z trnavského Gymnázia Angely Merici. Po víťazstve v párovom turnaji na Prebore ČR HLUK 2009 dosiahol výrazný úspech i na BBO, keď so svojim mentorom Mirom Velčkom vyhral dobre obsadený turnaj BBO Juniors (27.10.).


Zaostrené na Žilinu.

Žilina bola v minulosti jedným z miest, v ktorom na slovenské pomery pulzoval čulý bridžový život. Tu vyrastala i ženská legenda pani Okoličániová, všeobecne známi boli manželia Jiráskovci, pár Hora-Horanská a hlavne Slabeycius, známy i ako výborný organizátor. Ten nechýbal ani pri zakladaní NBC, ako člen jeho prípravného výboru.

Žiaľ v posledných desaťročiach došlo k úplnému útlmu bridžového života v tomto meste, keď kľúčoví hráči sa odsťahovali ev. im v činnosti bránili profesijné dôvody. Pre slovenskú bridžovú obec bolo preto príjemným prekvapením, keď sa pred niekoľkými rokmi na scéne objavili žilinskí študenti Kianica so Sidorom, ktorí sa iniciatívne začali venovať bridžu. Skontaktovali sa v tej dobe s jediným mládežníckym kolektívom v Topoľčanoch, do ktorého výborne zapadli (spolu úspešne účinkovali i v 2. lige). Ich dobré výkony neostali bez povšimnutia - lákavé ponuky ich vytrhli z tohoto prostredia, čo následne zanechalo výrazné stopy v iniciatíve mladých Topoľčancov a i Žilina prišla o šancu, aby sa konečne i v nej opäť začal bridžový život. Následné násilné manipulácie s týmto párom dokonali dielo zkazy a tak dnes už túto mimoriadne nádejnú dvojicu na bridžovej scéne nestretávame. Škoda!


Až tento rok konečne začína renesancia žilinského bridžu. A to vďaka tým najmladším. Zdá sa, že iniciatívna skupina žiakov Gymnázia na Varšavskej, sústredená okolo Adama Kubicu, začína písať nové stránky v bridžovej knihe tohto významného mesta. Vďaka patrí i pedagógom tohoto gymnázia, ktorí majú pochopenie pre túto užitočnú záľubu svojich žiakov.

Adam už v svojom nízkom veku 14 rokov prejavuje mimoriadny organizačný talent. Naväzuje užitočné medzinárodné kontakty a na serveri BBO už získal licenciu na vedenie turnajov - je jeho najmladším TD (a pravdepodobne na celom svete).

A čo nás tiež veľmi teší je to, že na tomto Gymnáziu sú hlavnou cieľovou skupinou žiaci iba vo veku 11-12 rokov - štyroch z nich sme mali možnosť vidieť i v júni t.r. na Duchonke, kde napriek iba niekoľkomesačnému kurzu NBC poslední neboli. Tu treba hľadať bridžovú budúcnosť Slovenska, predovšetkým tým sa treba venovať a ich podporovať, a nie legionárov a hráčov za zenitom svojej výkonnosti.
Po prvýkrát v histórii sa v Nitre konal bridžový turnaj. Zaslúžili sa o to gymnazisti z Párovskej pod vedením Jakuba Stručku spolu s CVČ Domino, ktoré túto skupinu nadšencov prichýlilo pod svoju strechu a poskytuje im pre ich činnosť svoje reprezentačné priestory, v ktorých v spolupráci s NBC organizuje i kurzy pre verejnosť.

Organizátorom neišlo iba o to, aby Nitra sa stala ďalším mestom, v ktorom sa budú konať príťažlivé turnaje, ale tiež aby nová nastupujúca generácia získavala cenné skúsenosti v konfrontácii so staršími skúsenými hráčmi. Organizačných povinností sa mladí Nitrančania zhostili nad očakávanie dobre. Škoda, že predlžené školské prázdniny znemožnili účasť všetkých trnavských (lyžiarsky zájazd školy) a tiež viacerých topoľčianskych a dokonca i domácich žiakov. Celkovo však turnaj bol veľmi kvalitne obsadený čo dokazuje prítomnosť dvoch špičkových reprezentačných párov, silné zastúpenie zabezpečila i Bratislava a potešila i účasť troch košických dvojíc s najmladším hráčom turnaja Vodičkom, ktorého hra je veľkým prísľubom do budúcnosti.

Turnaj bol dvojkolový (40 rozdaní), riadil ho Ivan Tatranský, výsledkový servis zabezpečil Adam Kubica. Podľa očakávania zvíťazili Henc s Veleckým, cena za najlepší mládežnícky pár tiež nie je prekvapením: Stručka - Žiak. Pozrite si dokumentáciu turnaja.


 POR PÁRSPOLU
1 Henc-Velecký 64.06% 
2 Belčák-Švec 63.13% 
3 Keméňová-Tomčáni 55.47% 
4 Boros-Vodička 55.25% 
5 Strúčka-Žiak  54.53% 
6 Gogová-Surovka 52.81% 
7 Simonová-Menyhért 52.31% 
8 Hriňák-Rezek 50.69% 
9 Dubnický-Mokráň 49.69% 
10 Gajdoš-Golovkov 48.91% 
11 Lukoťka-Miklík 47.81% 
12 Jančovičová-Trepáč 46.72% 
13 Škrovinová-Lónay 46.72% 
14 Nádaskay-Said 46.56% 
15 Kubica-Meisel 44.69% 
16 Horňáková-Lovíšková  44.34% 
17 Babíková-Kalina 42.81% 
18 Vajdová-Závodská 32.50% 
  Karusel účastníkov


FOTOREPORTÁŽ
Jedenásťročný tím v akciiMladosť versus skúsenostiTalentovaný Matej z NitryNaši na Prebore ČR (Hluk)Zo sústredenia 2. ligy v NitrePo zaujímavom rozdaní


Zväčšite fotografie kliknutím