Zo sústredenia v Trenčíne
Trnava - Bratislava
5. 12. 2015