NÁRODNÁ BRIDŽOVÁ LIGA
Bratislava 28. máj 2016

Pohyb stránok si regulujte myšou (F5 opakovanie)
Foto: Hriňák, Tatranský