Leto s NBC 2022
Druhý inkluzívny turnaj


Po prvom úspešnom inkluzívnom turnaji (Vianoce 2019) sa vedenie NBC rozhodlo, že bude v organizovaní tohoto typu turnajov pokračovať i naďalej.
Žiaľ dvojročný kovidový útlm to znemožnil. Po návrate k bridžovým stolíkom sa zaktivizovali dva naše kluby (Honér a Gaštanka) a aj keď sú zamerané predovšetkým na spoločenský bridž, je prirodzené, že občas sa žiada stretnúť sa s ďalšími kolegami a i zasúťažiť si. A je výborné, ak sa takéto súperenie “spestrí” prítomnosťou mladej nastupujúcej generácie - a tak sme sa opäť vrátili k pôvodnému zámeru - k inkluzívnym turnajom. Vzhľadom k ich charakteru nepozývame na ne vyššie kvalifikovaných hráčov.
Turnaj Leto s NBC sa uskutočnil vo vyhradenom priestore kaviarne Esperienza, ktorý je každý utorok od 16:00 hod. rezervovaný pre BK Honér s tým, že sú vítaní i ostatní členovia NBC a jeho sympatizanti. V utorok 6. septembra bol tento priestor plne obsadený hráčmi všetkých vekových kategórií. Škoda, že jeho kapacita je obmedzená, takže sa nedostalo na všetkých záujemcov. Pripravujeme však dohodu s vedením kaviarne využiť pre ďalšie podujatia jej celú kapacitu.
Je potešiteľné, že obavy organizátorov o možné problémy s chodom turnaja sa nenaplnili. Tie súviseli s účasťou niekoľkých hráčov, ktorí doteraz nemali žiadne turnajové skúsenosti. Výsledky sú uvedené v tabuľke. Tie však nie sú v tomto prípade až tak dôležité. Dôležitejšie je naplnenie zámeru NBC, aby tieto inkluzívne turnaje boli predovšetkým spoločenskou záležitosťou a navyše prispeli i k propagácii bridžu.

 POR  PÁR  KLUB  % 
1 Hollenová Gitka - Kabeleová Vierka  BK Honér  75,0 
2 Ballová Evička - Hvastijová Marika  BK Gaštanka  66,3 
3 Pomykaczová Adelka - Valachová Terezka  Gamča  62,5 
4 Melicherčíková Elenka - Mosendzová Beatka  BK Gaštanka - Tilgner  58,7 
5 Krušpán Viliam - Hecko Karol  Trenčín  51,3 
6-7 Farbula Marcel - Žembery Ivan  Trnava-Honér  50,0 
6-7 Otáhalová Andrejka - Kalina Peter  BK Honér  50,0 
8 Hodaň Samo - Velický Peter  Tilgnerka  47,5 
9 Čuláková Evička - Žilinčárová Vierka  BK Gaštanka  46,2 
10 Andrášková Milka - Žaniová Slávka  Dom seniorov  38,8 
11 Hóka Csaba - Strelko Amon  BK Honér  30,0 
12 Drozdová Marika - Morsztynová Marcelka  Gaštanka-Honér  29,7 

Ak sa pozriete bližšie na výsledkovú tabuľku, iste vás zaujme “rodové” zloženie účastníkov. V porovnaní so spomínaným prvým turnajom tohoto typu z predkovidovej doby, výrazne narástol podiel nežného pohlavia a to nielen kvantitatívne, ale I kvalitatívne; a to sa i odrazilo na výsledkovej listine - dámy získali všetky trofeje a obsadili prvé štyri miesta.
A nie je to náhoda. Tie najúspešnejšie ani počas dvojročnej kovidovej prestávky sa neprestali venovať bridžu, viaceré hrávali v súkromí a predovšetkým boli účastníkmi videokonferencií (ZOOM), ktoré poriadalo NBC. Tie určite prispeli k rozšíreniu znalostí z teórie a následne i zvýšeniu ich hernej úrovne. A bolo to i vidieť.
V plnej miere sa to týka i prekvapujúceho výkonu a umiestnenia žiačok z gymnázia Gamča (Terezka s Adelkou). Ich celkové tretie miesto hovorí za všetko. Tieto dievčatá si navyše na spomínaných videokonferenciách osvojili základy dražobného systému Tatry z dielne NBC, s ktorým prišli i na tento turnaj. Pokiaľ budú tak aktívne ako doteraz, potom ich čaká úspešná “bridžová kariéra”.
Turnaj zorganizoval a viedol Ivan Tatranský, ktorého iste tešilo, že tí najúspešnejší sú absolventmi kurzov, v ktorých pôsobil ako lektor.
Na úspechu tohoto podujatia sa podieľal aj predseda klubu Peter Kalina. Ten medzi iným v spolupráci s vedením kaviarne sa postaral i o mimobridžové náležitosti, akými bola výborná štrudla a nápoje.
Na záver je možné konštatovať, že to bol dobrý nápad organizovať turnaje tohoto typu. Potvrdzujú to i veľmi priaznivé reakcie účastníkov, ktorí sa už tešia na ďalší takýto turnaj (určite to bude na Vianoce).
Fotoshow