Finále 3. ČBL
Víťazi z ELÁNU v akcii

Praha 7. 1. - 8. 1. 2017Optimista Lukáš, najmladší člen družstva.

Lukášov sebavedomý starší brat Richard.

Adam riadil až dve súťaže; pri krátkom občerstvení.


Suveréni v matematike i v bridži.

Martin s Ondrejom najlepší pár finále (Butler).

Hra Gabrielovcov bola stredobodom záujmu.

Fotografie zväčšíte kliknutím

Ďakujeme chlapcom za víťazstvo
a vzornú reprezentáciu Slovenska!