Milí rodičia!


Obraciam sa na Vás v mene Národného bridžového centra s prosbou o pochopenie pre záľubu Vašich detí o bridž. Dovoľte mi v súvislosti s tým poskytnúť Vám informácie prečo sme presvedčení, že táto záujmová činnosť bude pre ne prospešná.

Bridž je kartová hra, ale v žiadnom prípade nepatrí medzi hazardné. Určite sa s ňou nestretnete v kasínach a krčmách, tam skôr nájdete poker, mariáš ap. Bridž plné uplatnenie nachádza v krúžkoch na školách, kluboch a tí najambicióznejší si môžu zasúťažiť na domácich i zahraničných turnajoch. Bridžové súťaže majú podobnú štruktúru, ako ju poznáte z iných športov (ligové súťaže družstiev, majstrovstvá dvojíc ap.). Samozrejme neprichádzajú do úvahy stávky ako v pokeri, hráči sú odmeňovaní klasifikačnými bodmi, ktoré rozhodujú o ich umiestnení v ročných rebríčkoch a následne i o ev. zaradení do reprezentačného kádra.

Ale neide iba o hru na najvyššej úrovni. Aj bridž v rodine ev. v kruhu priateľov a známych prináša okrem radosti z hry i ďalšie pozitíva. Táto sofistikovaná hra má veľmi priaznivý vplyv na zlepšenie pamäte, zdokonaluje logické myslenie a rozvíja analytické schopnosti. A to sa určite zúročí ako pri štúdiu tak i neskôr v zamestnaní.

Tiež nie je zanedbateľný fakt, že pre mladých ľudí má neoceniteľný význam i ako jeden z prostriedkov v boji proti gamblerstvu a drogovej závislosti. Prirodzená túžba mládeže súťažiť a jej vzťah k hrám sa pri bridži plne naplní v tej najžiaducejšej forme - popri zábave si mladý človek výrazne rozvíja svoje duševné schopnosti. Je to oveľa lepšie ako ztrácať čas pri bezduchých až škodlivých počítačových hrách akými sú rôzne strielačky ap., ktoré okrem zvýšenej agresivity nič jedincovi nedávajú. Ak si niekto obľúbi bridž určite radšej navštívi bridžový server, kde si môže zahrať s hráčmi z celého sveta, zdokonaliť sa v angličtine a naviazať kontakty, ktoré mu môžu byť pri ev. cestách do zahraničia užitočné.

Tieto skutočnosti si v poslednom desaťročí uvedomili v mnohých kultúrnych krajinách a preto v čoraz väčšej miere zaraďujú bridž do edukačného procesu. Aj naša organizácia sa snaží prostredníctvom svojich klubov a záujmových krúžkov propagovať túto skvelú logickú hru. Je potešiteľné, že nachádza podporu i na Ministerstve školstva, ktoré sponzoruje účasť našich hráčov na vrcholných zahraničných podujatiach.

Znalosť bridžu môže zohrať nezanedbateľnú úlohu i v kariérnom postupe Vašich detí. Dnešná mládež má bohaté možnosti študovať a pôsobiť v zahraničí, kde táto hra má na rozdiel od Slovenska dôležitý spoločenský význam. Znalosť bridžu tam môže veľmi napomôcť získať užitočné kontakty Nie je nijakým tajomstvom, že pri golfe a bridži už bolo uzavreté veľa významných dohôd a obchodov.

Bridž dáva mladému človeku i niečo naviac, v podstate Vám pomáha i pri výchove, pretože ide o hru, pri ktorej je korektné správanie samozrejmosťou, čo iste prospeje k zlepšeniu jeho charakterových vlastností a spoločenského správania.

Je samozrejmé, že vzťah Vášho dieťaťa k bridžu nesmie mať v žiadnom prípade negatívny dopad na plnenie si školských povinností, ktoré sú prvoradé. Naša organizácia sa bude maximálne snažiť odstrániť nedostatky, pokiaľ sa v tejto oblasti objavia. Medzi funkcionármi máme pedagógov, ktorí sú zárukou, že táto otázka bude patriť medzi naše priority. V júni t.r. sme ustanovili Pedagogickú radu, ktorá bude okrem iného sledovať i prospech našich mladých členov.

Mnohých rodičov iste zaujíma i materiálna stránka tejto záujmovej činnosti. Dá sa s uspokojením konštatovať, že v porovnaní s inými mimoškolskými činnosťami, či už sú to rôzne športové alebo kultúrne krúžky, je bridž finančne najmenej náročný. Nevyžaduje praktický žiadne náklady na športovú výstroj, trénerov ap. Jediným možným výdavkom je cestovné na turnaje mimo bydliska, ev. ubytovanie, pokiaľ sa jedná o viacdňovú akciu. Ale vo väčšine týchto prípadov poskytujeme podľa našich možností finančný príspevok, ktorý pokryje celé náklady alebo aspoň ich výraznú časť.

Nemusíte sa tiež obávať, že pokiaľ sa Vaše dieťa zúčastní podujatí mimo Vášho mesta, že bude bez dozoru. Všetky akcie, ktoré zabezpečuje Národné bridžové centrum, budú zaručene realizované s pedagogickým dozorom.

V tejto súvislosti máme k vám prosbu, aby ste umožnili účasť vašich detí na akciách, ktoré sú súčasťou nášho športového kalendára. Je to potrebné nielen na zvýšenie kvality ich hry, ale podľa umiestnenia im budú pridelované klasifikačné body, ktoré budú rozhodovať o ich zaradení do celoštátneho rebríčka a i reprezentačného kádra. Národné bridžové centrum vás bude informovať pri každom plánovanom podujatí o všetkých organizačných detailoch účasti Vašich detí.


Teším sa, že nájdeme u Vás pochopenie a že naša vzájomná spolupráca bude pre obe strany prospešná.


Ivan Tatranský
predseda NBC

  Z preboru Slovenska mládeže na Duchonke.
  Zuzka s Jankou proti Jakubovi s Martinom.


  Bronzové medailistky z Topoľčian.
  Prebor ČR dorastu (Maja, Simona a Zuzky).


  Vianočný turnaj v Topoľčanoch.
  Nádejný Matej v boji so staršími juniormi (Peter).


  Po ukončenom kole súťaže tímov na Duchonke.
  Účastníci s napätím sledujú svoje výsledky.


  Zbieranie skúseností v seriáli turnajov Honéru.
  Vilo z Nitry s legendárnou pani Táňou (88 rokov).


  Vianočný turnaj - pohľad do sály
  V popredí David z Nitry a Ivanka z Topoľčian.
<