Čestný titul SENIOR ROKA 2018 získal Ivan Tatranský
Prvé oficiálne ocenenie bridžu na Slovensku


Reprezentačná Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca bola 16. októbra svedkom udeľovania čestného titulu Senior roka 2018. Hlavné mesto Bratislava ním vyznamenalo 14 osobností, ktoré v spoločenskej, kultúrnej, vedeckej i športovej oblasti dosiahli významné úspechy.
Teší nás, že medzi nimi nechýbal ani zakladateľ Národného bridžového centra Ivan Tatranský, čo bolo nielen jeho osobným ocenením, ale i uznanie obetavej práce celého vedenia tohto občianskeho združenia. A čo je tiež nezanedbateľné, že po prvý raz sa prezentoval bridž na Slovensku na tak významnom spoločenskom podujatí a že sa tak dočkal uznania nielen ako voľno časová aktivita, ale i ako prínos pre rozvoj duševného zdravia.

V tomto duchu sa niesol i Ivanov príhovor, ktorý svoj čas využil ani nie tak na zvyčajné ďakovačky, ale hlavne na popularizáciu bridžu. Zoznámil v ňom prítomných hostí v preplnenej sále s úspešnou činnosťou Národného bridžového centra pri získavaní mladej generácie pre bridž, spomenul skvelé 6. miesto na ME vo Wroclavi a následne 11. miesto na MS v Turecku, ktoré by Slovensko bez činnosti tejto organizácie nikdy nedosiahlo.
S veľkým záujmom si prítomní vypočuli u nás prakticky neznámu informáciu o výskumoch z kalifornského ústavu Alberta Einsteina, ktoré preukázali prekvapujúci vplyv bridžu na rozvoj mozgových činností a i zdravia. Na ich základe bola v NBC vypracovaná vlastná metodika, ktorá sa osvedčila na vybraných školách a ktorá sa začala aplikovať aj u seniorov s interným sloganom "Alzheimer nemá šancu". A že sa to stretlo s priaznivou odozvou, dokazuje i mimoriadna aktivita bridžového klubu dôchodcov na Gaštanovej ul.
K slávnostnému vyznamenávaniu laureátov patril i kultúrny program a na jeho záver i veľkolepá záverečná recepcia. Na nej nás prekvapil záujem viacerých hostí o bridž, čo vyústilo k naviazaniu nových kontaktov a dúfame tiež, že sa to zúročí na neustále sa rozširujúcej členskej základni NBC. I keď toto ocenenie je odmenou za osobný prínos laureátov, v našom prípade má širší rozmer. Každopádne sa potvrdzuje, že vytvorenie občianskeho združenia NBC v r. 2009 bolo obrovským prínosom pre rozvoj i popularizáciu bridžu na Slovensku.
Fotoshow