Senior roka 2018
Bratislava 16. 10. 2018Fotografie zväčšíte kliknutím


Tu sa všetko odohrávalo

Primaciálny palác, do ktorého smerovali kroky účastníkov podujatia

Zrkadlová sieň, v ktorej boli dekorovaní senori roka 2018


Oslávenci sú pripravení

Rozžiarilo sa premietace plátno pre prezentáciu vyznamenaných

Spoločné foto seniorov roka


Napätie v Zrkadlovej sieni narastá

Laureáti zaujali svoje miesta (Tatranský a Zelenay)

Pozvaní hostia sa sústredili v hľadisku


Slávnostný ceremoniál začína

Slávnostný prejav primátora

Mesto zabezpečilo bohatý kultúrny program


To tu ešte nebolo - ocenenie bridžových aktivít

Po odznení medailónu, odovzdanie ceny a blahoželanie primátora

Bez pozovania pred fotoreportérmi sa to samozrejme nezaobišlo


Príhovor venovaný prínosu bridžu zaujal

Nielen poďakovanie, ale i prezentácia bridžu a aktivít NBC

Odzneli i informácie o vplyve bridžu na duševné zdravieVýdatne pomáhali

Prvé ocenenie bridžu v histórii SR

Eva Ballová blahoželá za BK i JD

Vďaka patrí i kolegom z Výkonného výboru

Foto: Hriňák, Kalina


Desať rokov intenzívnej snahy nevyšlo nazmar.
Vytvorili sme nielen mladú silnú bridžovú elitu,
ale staráme sa i o aktívnu jeseň života seniorov.