Tilgnerka - Gamča
Historicky prvý zápas školských družstiev


Národné bridžové centrum prichádza s novou aktivitou; je ňou vytvorenie podmienok pre spoluprácu a súťaženie bridžových krúžkov na školách. V tej súvislosti sme zorganizovali stretnutie dvoch bratislavských gymnázií so zámerom umožniť talentovaným žiakom získať čo najviac skúseností a prispieť tak k ich hernému rastu a v neposlednom rade i ku kvantite i kvalite slovenskej bridžovej komunity.

Táto nová aktivita naväzuje na výrazné úspechy kurzov NBC na školách v Trnave, Nitre a Žiline, ktorými prešli desiatky študentov, čo pomohlo rozšíriť “podvyživenú” základňu bridžových hráčov na Slovensku. Úspešné bolo i vyhľadávanie talentovaných jedincov, ktorí viac ako výrazne prispeli k zviditeľnovaniu SR i na medzinárodnej scéne (z Trnavy Gabrielovci, Jakabšic, Kvoček, Macho, Miklovič a Štrbová, zo Žiliny Kubica a z Nitry Rumančík). Škoda, že nevraživosť niektorých funkcionárov mala za následok stratu ďalších nádejí (dúfajme, že nie definitívne); dnes mohla byť situácia na Slovensku podstatne lepšia.
Mládežnícky bridž v Bratislave nastúpil na scénu až neskôr. Prvou lastovičkou bola dúbravská Tilgnerka (jej absolventkou je napr. reprezentantka Emily Sýkorová). O niečo neskôr ju nasledovala známa Gamča, ktorá v súčasnosti už vyprodukovala v najmladšej kategórii niekoľko výrazných talentov, o ktorých bude v budúcnosti určite počuť.

Keďže Tilgnerka je prvou bratislavskou “bridžovou školou”, je prirodzené, že toto premierové súperenie sa uskutočnilo na jej pôde s výsledkom:

TILGNERKA - GAMČA  53:52 imp

Domáci zvíťazili, čo sa očakávalo, keďže priemerný vek hráčov hovoril jasne v ich prospech. Neočakávalo sa však, že “mladšia” GAMČA bude pre nich viac ako vyrovnaným súperom. Tilgnerka zvíťazila iba o jediný imp, čo toto konštatovanie plne potvrdzuje. Za zmienku stojí i skutočnosť, že nám vyrastá skvelý dievčenský pár, ktorými sú dvojičky Laura a Saška Šperlové, čo je dobrá správa pre Slovensko, ktoré v tejto kategórii má veľký deficit.

Dúfajme, že toto historicky prvé súperenie gymnázií na Slovensku sa stane tradičným a že sa postupne pridajú i ďalšie školy. Nás teší, že sme vložili ďalší kamienok do mozaiky aktivít NBC, ktorých hlavným cieľom vždy bolo a je rozšíriť kvantitu i kvalitu slovenskej bridžovej komunity.
Fotoshow