ME 2015 v Nórsku bez našej účasti
Veď to nemôže byť pravda!!!


Ale je! Po obrovskom úspechu našej mladej reprezentácie na ME vo Wroclavi, kde obsadila senzačné 6. miesto, niekomu asi veľmi záležalo, aby ho v nórskom Tromsö nepotvrdili, alebo dokonca dosiahli ešte lepšie umiestnenie. Nejaké smiešne výhovorky, že ide o drahú akciu vôbec neobstoja. Ťažko uveriť, že by Ministerstvo školstva, ktoré bolo vždy viac ako štedré a sponzorovalo nielen nevydarené podujatia a dokonca i "priateľov" zo zahraničia, by tak významný šampionát odmietlo podporiť.
Pozrite si zoznam účastníkov z ME vo Wroclavi, kde okrem Slovenska všetci bez rozdielu do Nórska prišli a niektorí obsadili i viac kategórií. Tak napr. naši českí priatelia, ktorí na rozdiel od SBZ žiadne subvencie od MŠ nepoberajú, okrem juniorov vyslali na skusy aj tím žiakov do 16 rokov. A iste nebolo pre ČBS ľahké na takúto rozšírenú výpravu (11) zabezpečiť prostriedky, ale bridžová budúcnosť krajiny je pre nich na prvom mieste.
V súvislosti s neúčasťou našich mladých reprezentantov v Tromsö je isté, že naši funkcionári ani zďaleka nevyčerpali všetky možnosti na získanie potrebných financií. Či okrem subvencie z Ministerstva školstva nejestvuje žiadny iný spôsob? A čo tak požiadať o pomoc trebárs i vládne autority, súkromných sponzorov, v krajnom prípade vyhlásiť zbierku a sú i iné možnosti. Naša reprezentácia sa za každú cenu mala zúčastniť a to i v prípade, ak by bolo nutné si na túto akciu požičať.
A posledná poznámka. Ak Predsedníctvo SBZ nie je schopné alebo skôr nechce takéto kľúčové problémy riešiť, potom je tu na mieste otázka, aké opodstatnenie má v súčasnom zložení pre svoju ďalšiu existenciu?