Vianoce s NBC 2022
Stretnutie priateľov spoločenského bridžu


Niet nad dodržiavanie dobrých zvykov, obzvlášť takých, ktoré prinášajú výrazný efekt. Medzi ne rozhodne patrí i realizácia myšlienky inkluzívnych turnajov (Leto ako aj Vianoce s NBC), ktoré organizuje NBC v spolupráci s BK Honér.
Tak tomu bolo i v tomto postkovidovom vianočnom turnaji; keď napriek obrovskému vekovému rozdielu účastníkov (najmladší 11 rokov, najstarší 88), sme boli svedkami veľmi príjemnej spoločenskej atmosféry. Zámer propagovať bridž vo všetkých vekových kategóriách nachádza plné uplatnenie v praxi, čoho dôkazom je nárast členskej základne, objavujú sa nové tváre od žiakov až po seniorov. A to nás v Národnom bridžovom centre samozrejme teší.
Čo nové priniesol tento turnaj? Čiastočne sme zľavili zo zásady nepozývať na ne aktívnych súťažných hráčov a tak sme trochu pootvorili dvierka i pre našich úspešných členov a sympatizantov, ktorí nám viditeľne fandia.
Čo bolo minusom oproti letu je fakt, že sa žiaľ konal v období vianočných prázdnin, kedy bolo veľa žiakov mimo Bratislavy (chýbali hlavne mimoriadne talentované študentky Terezka a Adelka, ktoré prekvapili na turnaji Leto s NBC) a súvisiace ťažkosti mali i niektorí úspešní seniori. Pri vianočných turnajoch sa žiaľ týmto problémom nedá úplne vyhnúť.

Pozrime sa na výsledkovú tabuľku:
 POR  PÁR  KLUB  % 
1 Sýkorová Emily - Hriňák Martin  BK Honér  66,3 
2 Hadri Marián - Surovka Ivan  BK Honér  66,3 
3 Hecko Karol - Krušpán Viliam  Trenčín  60,0 
4 Hodáň Samko - Macho Marek  Tilgnerka - Trnava  58,8 
5 Hollenová Gitka - Žembéry Ivan  BK Honér  56,3 
6 Kostolná Danka - Šimkovič Šimon  BK Honér  50,0 
7 Hvastijová Marika - Melicherčíková Elenka  BK Gaštanka  47,5 
8 Jonaštík Tomáš - Urmanič Šimon  Gamča  45,0 
9 Hóka Csaba - Strelko Amon  BK Honér  45,0 
10 Kabeleová Vierka - Vajdová Dáška  BK Honér  40,0 
11 Otáhalová Andrejka - Kalina Peter  BK Honér  30,5 
12 Roesselová Nataša - Sýkorová Renátka  BK Honér  29,7 

Pohľad na výsledkovú listinu potvrdzuje prognózu, ktorá jednoznačne pripisovala víťazstvo favorizovanému páru Sýkorová-Hriňák. Emily úspešne reprezentuje SR v mládežníckych súťažiach a tak spolu s našim tajomníkom Martinom vytvorili silnú dvojicu.
Náš ďalší funkcionár Ivan Surovka a Marián Hadri, ktorý hrá bridž iba krátko, vytvorili pár, ktorý bol prekvapením turnaja, keď dosiahli rovnaký výsledok ako víťazi; rozhodol iba ich vzájomný zápas. Odnášajú si aspoň trofeje pre najlepších seniorov.
Na bronzovej priečke skončili naši priatelia z Trenčína Hecko s Krušpánom.
Potešilo nás, že sa po dlhšej prestávke vracia k bridžovým stolíkom i mimoriadny talent Marek Macho (spolu s gymnazistom Samkom Hodáňom skončili štvrtí), ktorý sa už asi zmieril s krivdou z minulosti.
Trofeje pre najlepších začiatočníkov získal pár Kostolná-Šimkovič, ktorí obsadili pekné 6. miesto a predstihli i oveľa skúsenejšie dvojice.

O hladký priebeh turnaja sa staral TD Ivan Tatranský. Veľké penzum organizačnej práce odviedol predseda BK Honér Peter Kalina, ktorý sa už štandartne postaral o komfort účastníkov, včítane občerstvenia. Vďaka patrí i ústretovému vedeniu kaviarne Esperienza, ktoré kooperuje s BK Honér i NBC pri rozvoji spoločenského bridžu v Bratislave, ktorý by ináč bol viac ako žalostný

Tešíme sa na ďalšie pripravované aktivity NBC.
Fotoshow