NBC Vianoce 2017
Už tradične v Trnave


Ani tento rok neporušilo Národné bridžové centrum tradíciu a v spolupráci s GAM Trnava zorganizovalo vianočný turnaj. Ten sa konal v novom prostredí, medzi umeleckými artefaktami, ktoré vznikli na pôde tohto gymnázia. To dodalo tomuto podujatiu atraktívnu atmosféru.
Vianočné turnaje NBC sú zvyčajne prvým turnajom pre žiakov, ktorí sa rozhodli pre bridž. Zasúťažiť si tak môžu nielen medzi sebou, ale i so staršími kolegami, z ktorých niektorí majú za sebou i medzinárodné skúsenosti, ako tomu bolo i v tomto prípade. Pre vedenie NBC sú už dlhšie obdobie prvým testom kvality jednotlivých hráčov a začiatkom procesu intenzívnej prípravy tých najlepších so snahou, aby Slovensko nezaspalo súčasný prudký vývoj vo svete, hlavne čo sa týka najmladších nádejí do 16 rokov.

Ako toto úsilie dopadlo, sme už informovali. Napriek tomu budeme v tomto zámere pokračovať. Žiaľ zanechalo to i nepríjemné stopy; z pôvodného silného tímu U16, ktorý sa pripravoval na tohoročné ME, prišla na vianočný turnaj už iba jedna dvojica. Dobrou správou však je, že sa objavili nové tváre a aj nádejné výkony. Potešila tiež skutočnosť, že aj v "pasívnej" Bratislave pribúdajú mladí adepti bridžu. Je to Tilgnerka, ktorá zachraňuje česť hlavného mesta. Na vlaňajšom turnaji sa zúčastnili jej traja žiaci a na tohoročnom až deväť. Vďaka patrí vedeniu tejto progresívnej školy a prof. Bodlákovej, ktorá je vedúcou krúžku. Čo je ale dôležité, že títo mladí Bratislavčania dali o sebe aj vedieť. Z Trnavy si odniesli trofej pre najlepší začiatočnícky pár (Červenka-Jonák) a talentovaná Sýkorová skončila so svojim trnavským partnerom Kúdelom na 2. mieste. Aj to je dôkazom, aký silný tím sme v rámci U16 mali pre ME pripravený. Veď predstihli i reprezentačný pár z vyššej kategórie U20. Zloba niektorých funkcionárov však bola silnejšia.
 POR  PÁR  ŠKOLA  % 
1 Kohutiar - Macho (Miklovič)  Trn  75,8 
2 Sýkorová - Kúdela  Bra-Trn  60,8 
3 L. Gabriel - R. Gabriel  Trn  59,2 
4 Lichvár - Matulík  Bra  54,2 
5 Bardiovský - Táčovský  Trn  50,8 
6 Červenka - Jonák  Bra  49,2 
7 Hodáň - Velický  Bra  45,0 
8 Brežný - Martyščák  Bra  44,2 
9 Rychnár - Sládkovič  Trn  42,5 
10 Kršáková - Nagyová  Trn  35,0 
Hlavnú trofej turnaja získali domáci hráči Marek Macho (tiež obeť spomínanej svojvôle) so svojim menej skúseným, ale ambicióznym partnerom Jakubom Kohutiarom; zásluhu má i Matúš Miklovič, ktorý ako hráč naviac zaskakoval. Celkové výsledky sú v tabuľke, ceny na 2. a ďalších miestach boli "sladké" a ako je v NBC turnajoch zvykom, odmenení boli všetci účastníci.
Súťaž riadil I. Tatranský, prítomní boli i zástupci oboch krúžkov prof. Orolínová (Trnava) a Sýkorová (Bratislava). Turnaj prišiel pozdraviť i prof. Slabeycius, predseda BK Žilina, v ktorom sú viacerí účastníci členmi.
Fotoshow