Trio Bratislavčanov pri mobilovom relaxe cestou na turnaj.


Sympatické dievčatá nemali dobrý deň.


V derby bola Trnava voči Bratislave úspešnejšia; nuž bridž nie je futbal.


Žofka s Matúšom potvrdili, že sú párom budúcnosti (2. miesto).


Lukáš - veľký objav roku.


Suverénni víťazi v skvelej nálade.

Karusel nádejí
Tu defiluje budúcnosť
bridžu na Slovensku.
Veľká noc v Trnave
To tu ešte nebolo

Tento podtitul je plne na mieste. Na Slovensku sme ešte nemali turnaj, na ktorom by polovica účastníkov nemala viac ako 12 rokov. Práca Národného bridžového centra pre budúcnosť graduje. Niekto musí zachráňovať čo sa ešte dá, aby nevypadli ďalšie generácie, čo by sa pri doterajšom štyle riadenía bridžu na Slovensku určite stalo.
Ale venujme sa radšej sviatočnej veľkonočnej nálade, ktorá zavládla na trnavskom Gymnáziu Angely Merici a ku ktorej prispel i bridžový krúžok zorganizovaním párového turnaja. Jeho najmladší členovia si tak mali možnosť v praxi preveriť všetko to, čo sa doteraz naučili. A tí o niečo starší, aký pokrok urobili v priebehu tohto školského roku.
Turnaj sa konal v dopoľudňajších hodinách, čo sa žiaľ podpísalo na účasti, keďže niektorí z hráčov nemohli byť pre školské povinnosti prítomní (písomky ap.). Ale i tak súťažilo 16 hráčov. Prišla i trojica žiakov z bratislavského gymnázia Tilgnerova, aby si zmerali sily s priateľmi, s ktorými sa zoznámili na spoločnej akcii v Trenčíne. Z nich bol najúspešnejší Samko Dulay, ktorý si zahral s trnavským Jakubom Kohutiarom (4. miesto).
S veľkou prevahou (80,9%) zvíťazil Marek Macho s Lukášom Gabrielom (mladší brat stáleho Marekovho partnera, ktorý sa nemohol zúčastniť). Lukáš je mimoriadne talentovaný a na to, že hrá bridž necelý rok, počína si vynikajúco. Milým prekvapením je 2. miesto mixu Žofka Chrvalová-Matúš Kúdela, ktorý tiež začali s bridžom iba v tomto školskom roku. Obaja majú iba dvanásť rokov a zdá sa, že za nejaký ten rôčik budeme o nich počuť a to nielen na Slovensku.
Turnaj organizačne zastrešovalo Národné bridžové centrum, ktoré sa postaralo i o ceny a ako je už pri jeho žiackych akciách zvykom, i o sladké pozornosti pre všetkých účastníkov. Priebeh turnaja, ktorý viedol I. Tatranský, bol bezproblémový, na čom (ako vždy) má zásluhu pani prof. Orolínová, ktorá sa o krúžok stará od jeho samotného vzniku.
Vedenie NBC má veľkú radosť z tých najmladších, ktorí sú obrovským potenciálom pre bridž na Slovensku! Dúfajme, že i vďaka ním budeme v budúcnosti (a to i medzinárodne) v podstatne inej pozícii ako dnes.

 POR  PÁR  % 
1 Gabriel Lukáš - Macho Marek  80,9 
2 Chrvalová Žofka - Kúdela Matúš  55,9 
3 Chrvala Benjamin - Sagan Daniel  54,8 
4 Dulay Samko - Kohutiar Jakub  51,2 
5 Kročka Marek - Novák Adam  42,8 
6 Krivosudská Julka - Svrček Oliver  41,7 
7 Lichvár Vladko - Matulík Lukáš  39,3 
8 Šoková Lenka - Uhnavá Rebeka  34,5