Malá cena Žiliny
Turnaj v superlatívoch

Konečne! Po niekoľkých desaťročiach začína v Žiline opäť pulzovať bridžový život. Prvou lastovičkou bol krúžok na Gymnáziu Varšavská, v ktorom sa najvýraznejšie presadil Adam Kubica a keď sa v poslednom období začali aktivizovať i starší hráči, ktorí v žilinskom bridži niečo znamenali, situácia nabrala ten správny smer. Iba krátky čas stačil na to, aby vznikol bridžový klub, ktorý pod značkou ŽBK rázne vstúpil na slovenskú bridžovú scénu.

Agilní funkcionári na čele s prof. Slabeyciusom sa rozhodli naviazať i na populárne turnaje na VŠD, na ktoré si starší slovenskí hráči určite dobre pamätajú. A treba konštatovať, že táto snaha dopadla nad očakávanie. V tejto súvislosti treba vyzdvihnúť obrovské penzum organizačnej práce, ktoré odviedol Peter Dubnický, výdatne pomáhal Emil Šustek a nezanedbateľný bol i prínos zvyšných členov výboru ŽBK. Za to im patrí vďaka.

Národné bridžové centrum podporilo túto iniciatívu a dohodlo sa s vedením ŽBK na spoluorganizovaní žilinského turnaja, od ktorého si sľubuje, že sa v budúcnosti stane kľúčovým pre jeho členov v dorasteneckom a juniorskom veku. Výborná poloha mesta v budúcich ročníkoch iste priláka i ich mladých kolegov z ČR a neskôr možno aj z Poľska a Rakúska. Plány sú veľké, ale veríme, že i reálne.

Ale pozrime sa na výsledky.


 POR  PÁR  % 
1 Adam Kubica - Karol Lohay  61,86 
2 Jakub Rumančík - Matej Žiak  60,10 
3 Ľuboš Kianica - Lukáš Sidor  60,01 
4 Alica Šimonová - Tibor Menyhért  58,35 
5 Peter Hora - Juraj Slabeycius  56,62 
6 Viliam Štefánik - Emil Šustek  55,49 
7 Anna Kálalová - Peter Dubnický  54,88 
8 Ivan Surovka - Ivan Tatranský  54,70 
9 Judita Štofková - Miroslav Velčko  54,44 
10 Ján Nižnanský - Karol Rezek  54,06 
11 Ondrej Kováč - Jozef Melicher  52,54 
12-13 Martin Habr - Ivan Straka  50,66 
12-13 Katarína Škrovinová - Martin Hriňák  50,66 
14 Milan Ižíp - Viliam Krušpán  49,49 
15 Richard Gabriel - Matúš Miklovič  40,51 
16 Ondrej Bínovský - Šimon Uhnavý  36,88 
17 Marek Macho - Dávid Uhnavý  36,66 
18 Zuzana Gogová - Tomáš Goga  35,89 
19 Anna Harmanová - Kristína Mesková   28,97 
Turnaj podľa očakávania vyhral žilinsko-košický pár Kubica- Lohay. Bol to ich druhý turnaj a rovnako úspešný ako ten prvý (minulý rok zvíťazili v Michalovciach na Karpatskom pohári). Ich prvé miesto neohrozilo ani to, že Adam bol hrajúcim TD a teda sa nemohol plne sústrediť na hru.
Druhú priečku obsadili a to tiež podľa očakávania (i keď nie všetkých) Rumančík so Žiakom, ktorí napriek svojim dobrým výsledkom a to i v zahraničí (Znojmo 2011, Čeložnice 2011 i 2012 i na Prebore Rakúska juniorov) nedostali ani raz príležitosť reprezentovať SR - nuž nepatria medzi obľúbencov, alebo ako povedal klasik "na Slovensku je to tak".
Tretie miesto vybojovali Kianica so Sidorom, nedávno ešte juniori, ktorí výborne hájili domáce farby a iba nám môže byť ľúto, že táto kedysi veľmi perspektívna dvojica za známych okolností "zanikla"; našťastie sa obaja po viacročnom odmlčaní opäť dali dohromady. Ale kde už dnes výkonnostne mohli byť.
Dobrý výkon podali i Šimonová s Menyhértom (4. miesto) a hneď za nimi dva žilinské páry (Hora-Slabeycius a Štefánik-Šustek). Tí najmladší účastníci (traja z nich sú iba trinásťroční) majú na úspechy ešte čas, ale skúsenosti z takýchto podujatí sú pre nich neoceniteľné.
Škoda, že košický klub nesúhlasil so zapožičaním miešačky kariet na toto podujatie, našťastie to okrem malej časovej straty nemalo na jeho priebeh žiadny vplyv. Na druhej strane sme sa tešili z účasti štyroch košických hráčov, ktorí boli pre tento turnaj výrazným prínosom ako po súťažnej, tak i spoločenskej stránke.
Lesk tomuto podujatiu (a nie hociaký) dodalo exkluzívne prostredie hotela Polom (pozri foto). A ak hovoríme o exkluzívnosti, potom je tu ešte jedna, ktorou sa nemôže pochváliť žiadne naše mesto. Doteraz sa na Slovensku nekonal otvorený turnaj, na ktorom by polovica účastníkov patrila do dorasteneckej ev. juniorskej kategórie.
A boli to práve oni, ktorí prispeli k špecifickej atmosfére tohoto turnaja, pretože symbióza ich elánu so skúsenosťami tých prv narodených je tou najlepšou cestou k oživeniu bridžového života na Slovensku a verme, že sa časom dočkáme i výraznejších zahraničných úspechov.
Dynamickosť nastupujúcej generácie sa podpísala i na riadení turnaja včítane výsledkového servisu, ktoré boli plne v rukách Adama. Jeho detailná znalosť pravidiel (ocenená i certifikátom od ACBL), ako i schopnosť riešiť tie najzložitejšie situácie je už dobre známa. Iste nie je náhoda, že s ním kooperuje i ČBS pri organizovaní sústredení oboch najvyšších súťaží družstiev. A to má iba 17 rokov.

A čo povedať na záver? Iba to, že sme boli svedkami impozantného vstupu Žiliny do slovenského bridžu a že to bol turnaj budúcnosti.